Vesti

Reakcija na saopštenje kompanije Srbija Ziđin Koper

July 29, 2022

Povodom saopštenja kompanije Srbija Ziđin Koper u kojem naše tvrdnje nazivaju neistinitim informacijama, poručujemo im sledeće:

Sve primedbe i kritike uglavnom se odnose na donosioce odluka u ime države Srbije i nas kao njenih građana, ali to ne znači da Vas oslobađamo odgovornosti za dela protiv životne sredine i zdravlja ljudi.

Znamo mi da Vi imate sve dozvole od ove vlasti da vršite eksploataciju kako god vi želite, ali i mi kao građani ove države imamo pravo da nam se to ne sviđa.

Ne sviđa nam se to što Vam je Ministarstvo poljoprivrede i zastite životne sredine, 18.07.2016. godine izdalo vodnu dozvolu br.325-04-651/2016, u kojoj su utvrđeni način, uslovi i obim korišćenja vode za tehnološke potrebe vaše kompanije, ali bez predviđene kote kojom bi bilo ograničeno korišćenje vode iz Borskog jezera. Prošle godine je po izveštaju Republičke vodne inspekcije, koja je po našem zahtevu izašla na teren, vršeno ispumpavanje vode iz vodoizvorišta kod Lazareve pećine i voda prebacivana u Borsko jezero. Posledica je bilo suvo korito u donjem toku Zlotske reke i pomor ribe. Isto se dešava i u proteklih nekoliko dana.

Sledeće na šta se odnosila naša primedba jeste to što vam je Ministarstvo za zaštitu životne sredine izdalo rešenje 08.10.2020. godine da niste u obavezi da uradite Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za dopunski rudarski projekat povećanja flotacije rudnika bakra Majdanpek sa 6 miliona tona na 11 miliona tona godišnje.

Posebna je priča planina Starica koja milenijumima stoji iznad Majdanpeka. Kako je došlo do toga da napukne stenska masa? Da li je do toga dovelo vaše ulaganje u rudarstvo u Boru i Majdanpeku? Ovo je možda jedino pitanje za Vas, sva ostala su upućena donosiocima odluka u našoj državi i nemaju nikakve veze sa Vama, ali budite slobodni pa nas informišite zašto postrojenje za preradu otpadnih rudničkih voda gradite bez građevinske dozvole i bez saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu.

Povodom Vaših insinuacija da radimo po nekoj agendi, moramo vam reći da radimo isključivo u interesu građana ove države kojoj i sami pripadamo.

Vas kao eksploatatora rudnika potpuno razumemo, Vi ste ovde da ostvarite profit i nije Vas briga šta ćete iza sebe ostaviti, ali ne možemo da imamo razumevanje za Vaše postupke za koje ste svesni da su u suprotnosti sa našim zakonima i pravom građana na zdravu životnu sredinu.

Mi ovde treba da živimo i posle Vas. I naša deca i deca naše dece!

Povezane vesti

Ukoliko želite da nam se pridružite

Prijavnica