Vesti

MEĐUNARODNI DAN ŠUMA – SAČUVAJMO NAŠE ŠUME ZA BUDUĆE GENERACIJE

March 21, 2023

Očuvanje šuma je jedan od najboljih načina da se očuva priroda na planeti, kao i zdravlje ljudi. Zdrave šume su ključne u borbi protiv klimatskih promena, za prečišćavanje vazduha, hvatanje ugljenika, sprečavanje pojave klizišta i očuvanje životnog staništa za mnogobrojne biljne i životinjske vrste. Upravo zbog shvatanja da su one spas za čovečanstvo Generalna skupština Ujedinjenih nacija je proglasila 21. mart za Međunarodni dan šuma.

Sa 31% pošumljenosti, Srbija je na samom dnu evropske lestvice, a zbog nekontrolisane eksploatacije i krčenja šuma, već oseća ozbiljne posledice. U poslednjih 20 godina, posečeno je preko 600000 kubnih metara drveta, vrednog oko 200 miliona evra, dok je pod šumama manje od trećine naše zemlje.

Ako nastavimo ovim tempom da neplanskom sečom i bespravnim pustošenjem šuma uništavamo drveće, a u svetu se godišnje uništi oko 13 miliona hektara šuma, posledice će biti katastrofalne. Pojava klizišta, sve razornije posledice oluja i poplava, a posebno sve zagađeniji vazduh vršiće sve pogubniji uticaj na zdravlje ljudi.

Evropska zelena partija poziva državne institucije da snažno rade na dostizanju i ispunjavanju nacionalnih prioriteta iz oblasti pošumljenosti naše zemlje.

Povezane vesti

Ukoliko želite da nam se pridružite

Prijavnica