Evropska Zelena Partija

Zeleni ciljevi

Vizija

Naša vizija je socijalno pravedno društvo u kojem su na ceni opšte ljudske, civilizacijske, demokratske i građanske vrednosti. Naša vizija je društvo sa sistemski zaštićenom životnom sredinom, snažnom zelenom ekonomijom, zdravim i dobro obrazovanim stanovništvom, razvijenom demokratskom svešću i poštovanjem ljudskih prava i različitosti u kojem se politički ciljevi ostvaruju isključivo demokratskim oblikovanjem volje građana.

Misija

Stvorićemo uslove da svi građani Srbije imaju jednake mogućnosti za obrazovanje, zdravstvenu i socijalnu zaštitu i ostvarivanje svojih potencijala, kao i da ravnopravno učestvuju u svim aspektima društvenog, političkog, kulturnog i ekonomskog života, a da najosetljivije grupe stanovništva dobiju odgovarajuću podršku koja će im omogućiti život dostojan čoveka.

Unapredićemo zakonodavni okvir i rad inspekcijskih službi, stvoriti Zelenu policiju i Zeleno tužilaštvo i obezbediti stabilne finansijske instrumente kako bi smo osigurali kontinuirano i odgovorno upravljanje životnom sredinom i njenu sistemsku zaštitu.

Upalićemo motor održivog razvoja Srbije smanjenjem rizika za životnu sredinu i ekološke resurse i ekonomskim razvojem bez uništavanja životne sredine. Daćemo prioritet cirkularnoj ekonomiji i razvoju reciklažne industrije, razvoju malih i srednjih preduzeća, iskazivanju nesumnjivih potencijala poljoprivredne proizvodnje i prehrambene industrije, upotrebi čistih tehnologija i obnovljivih izvora energije.
Obezbedićemo državne podsticaje za razvoje Zelene poljoprivrede i proizvodnju zdrave hrane uz snažnu promociju organske proizvodnje i zabranu genetički modifikovanih organizama kako bi smo imali zdravo i u svim društvenim aspektima produktivno stanovništvo.

Reformisaćemo sve nivoe obrazovanja i sve tipove obrazovnih institucija. Uz depolitizaciju i debirokratizaciju obrazovnog sistema, osavremenjavanje obrazovnih programa i obilje novih profesija stvorićemo osnov za sveukupni preobražaj društva.

Izgradićemo pluralističko i istinsko demokratsko društvo sa slobodnim medijima koje će poštovati etnički, kulturni, jezički i verski identitet svakog stanovnika i omogućiti mu da izrazi, očuva i razvije sopstveni identitet. Borićemo se za toleranciju, nenasilje i dijalog kako bi svaka različitost bila izvor i činilac društvenog bogatstva.

Ukoliko želite da nam se pridružite

Prijavnica