Vesti

Da li je naša poljoprivreda sposobna da nam isporuči zdravu hranu?

December 28, 2021

Savet za ekologiju i zelenu ekonomiju grada Šapca održao je 24. decembra 2021. godine svoju VI sednicu. Novi član Saveta, diplomirani inženjer agroekologije i zaštite životne sredine Stefan Pavlović, imenovan je u Stalnu radnu grupu Saveta za poljoprivredu i zdravu hranu i tom prlikom je održao prezentaciju o značaju međuuseva na sadržaj labilne organske materije u poljoprivrednom zemljištu. On je istakao da je primećem trend opadanja organske materije u poljoprivrednom zemljištu čija količina je u nekim područjima Srbije prepolovljena i korišćenje međuuseva je, pored povećanja stočnog fonda, jedan od načina da se ona održi na postojećem nivou i čak poveća.

Savet je na ovoj sednici formirao i Stalnu radnu grupu Saveta za upravljanje komunalnim otpadom, razmotrio koncept godišnjeg izveštaja o radu Saveta za 2021. godinu i diskutovao o planu rada Saveta za 2022. godinu.

“Prvi dokument koji je Savet usvojio u 2021. godini je set mera za smanjenje i sprečavanje čestičnog zagađenja vazduha u Šapcu i neke od tih mera su već sprovedene. Važno je da smo mi te mere stavili na raspolaganje svakoj lokalnoj samoupravi koja je zainteresovana jer su one sveobuhvatne i nezavisne od toga na kojoj teritoriji se primenjuju. Savet će i u 2022. godini imati živu aktivnost jer je veliki broj tema koje treba obraditi. Očekujem da poseban akcenat bude na radu Stalne radne grupe za poljoprivredu i zdravu hranu čiji je sastav danas dopunjen novim članovima. Savet će pažnju posvetiti i razvoju turizma na loklanom području.” – istakao je Zeleni gradski odbornik dr Dejan Pavlović.

U radu ovog Saveta učestvuju predsednik Evropske zelene partije dr Dejan Pavlović i predsednik i sekretar Gradskog odbora stranke u Šapcu Mina Mijailović i Milica Rakić.

Povezane vesti

Ukoliko želite da nam se pridružite

Prijavnica