Aleksandar Antonijević

potpredsednik Evropske zelene partije

Aleksandar Antonijević

Aleksandar Antonijević, mast. inž. indust. inž., je rođen 22.10.1978. godine u Novom Pazaru a živi i radi u Kragujevcu, sa svojim sinom. Po obrazovanju je master inženjer industrijskog inženjerstva i diplomirani ekonomista, a trenutno pohađa doktorske akademske studije industrijskog inženjerstva. Zaposlen je na Fakultetu inženjerskih nauka (bivši Mašinski fakultet do 2011. godine), na radnom mestu sasmostalnog stručno-tehničkog saradnika. Dugogodišnji borac za zelene ideje i  preko decenije i više je zastupljen u upravnim i izvršnim organima ekoloških organizacija, od koje su neke i međunarodne. Veći deo svog delovanja ostvario je u okviru Pokreta zelenih „Breza“, na fukciji predsednika izvršnog odbora i koordinatora projekata. Takođe, zastupljen i u organizacijama za zaštitu prava građana.

Rukovodilac više realizovanih republičkih i opštinskih projekata iz okvira zaštite životne sredine, a participant međunarodnih projekata. Učesnik međunarodnih konferencija i autor i koautor radova iz oblasti zaštite životne sredine. Objavljivao je radove u stručnim časopisima kao i u monografijama. U prvi plan stavlja primenjenu ekologiju i dosadašnje njegove političke aktivnosti, pre pristupanja Zelenoj Evropskoj Partiji, su bile usmerene u tom pravcu. Jedan od autora je projekta „Spalionica“ koji bi trebalo da bude sproveden u Kragujevcu, a koji bi rešio problem životinjskih ostataka. U okviru svog delovanja aktivno je bio uključen u aktivnosti ekoloških pokreta, stranaka i udruženja na teritoriji Jugoistočne Evrope. Trenutno je na poziciji potpresednika Evropske Zelene partije, kao i predsednika Izvršnog Odbora gradskog Odbora Kragujvca.

Ukoliko želite da nam se pridružite

Prijavnica